Politikalarımız | Dönmez Debriyaj
SUSTAINABILITY

To fulfill the requirements of Occupational Health, Safety and Environmental laws and regulations

 

 


 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY POLICIES

Dönmez Clutch has made the essential principles of protect the environment and natural resources, to protect employees and societies about the health and safety in all activities. Our primary focus are;

 

Olası kazalar ve meslek hastalıklarına karşı iş güvenliği, çalışan sağlığının korunması konularında iyileştirmeler yaparak, eğitimlerle ve tecrübe aktarımlarıyla bilinçlendirerek, çalışma şartlarını verimli hale getirmek

 

To be respectively about natural resources such as raw materials, energy and water, to keep use of these resources efficiently and as low as possible

 

To protect our suppliers, customers and their employees, our visitors who are in business relationship with our company, and to protect them against Occupational Health, Safety and Environmental risks

To fulfill the demands of our shareholders, customers, employees and society’s about Occupational Health, Safety and Environment.

To continuously reduce the adverse effects of all our activities on environment. 

MİSYONUMUZ

Müşteri beklentilerini, yetkin insan kaynağımız ve diğer paydaşlarımız ile karşılar, teknolojik ve yenilikçi yaklaşım ile dünya çapında rekabetçi ürünler tasarlar, üretir ve pazarlarız

 

VİZYONUMUZ

Kendimizi, markamızı tüm dünyada zirveye taşımaya adıyoruz

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Donmez Clutch is manufacturing the products with highest quality available, from the day it was founded. Due to this search of high quality, the factory has been awarded with many world class certificates. 

Hem şirketimize ait, hem de iş süreçlerimiz kapsamında paydaşlarımız tarafından bizimle paylaşılan bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak.

BGYS POLİTİKAMIZ

Bilgi varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri; tanımlamayı, değerlendirmeyi, ortadan kaldırmayı ve sürekli iyileştirmek.

“Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik ve Sürdürülebilirlik” ilkeleri doğrultusunda bilgi varlıklarımızı yönetmeyi ve süreç performanslarını ölçmek.

Kapsam dâhilindeki tüm iş süreçlerimiz ve faaliyetlerimizde, bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek kesintileri en aza indirmek.

Gerçek ya da olası tüm ihlalleri rapor etmek, ihlale sebep olan uygunsuzlukları tespit ve tekrarını engelleyici önlemleri almak.

Bilgi güvenliği bilincini sağlamak ve arttırmak için tüm ilişkili süreç sahiplerine ve çalışanlarına gerekli ve nitelikli eğitimleri sağlamak.

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal şartlara, mevcut standartlara ve 3. taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan anlaşmalara göre BGYS faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi, amaç ediniriz.

CUSTOMER RELATIONS

Müşterilerimizin memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak amacı ile müşteri memnuniyeti faaliyetlerimiz dökümante edilmiştir. Müşteri taleplerinin karşılanması için müşterilerimiz yerlerinde ziyaret edilerek, kendilerine teknik destek verilir. Müşteri şikayetlerinin giderilmesi, önlenmesi ve geri bildirim süresinin kısa olması faaliyetlerimizin temel hedefidir.

GİRİŞ KALİTE KONTROLÜ

Ürün kalitesinin temel parametrelerinden biri olan malzeme kalitesi önemli kriterlerimizdendir.
Boyutsal, görsel ve fonkisyonel performansının uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla, tedarik edilen malzeme tesisimize gelişte modern laboratuvar ölçüm ve test ekipmanları ile giriş kalite kontrol işlemine tabi tutulur.

PROSES KONTROLÜ

Kaliteli ürün çıktısı elde etmenin ancak sistematik ve kontrollü bir prosesle olacağı inancındayız. Ekipmanları ve prosesimiz kontrol altında tutmak amacıyla düzenli proses kontrolleri uygularız.

SON KONTROL

Doğru malzeme ve doğru proses ile kaliteli ürünün üretilmesi öncelikli hedefimizdir. Bu nedenle, tüm önlemlere ek olarak, modern ölçüm ve test ekipmanları ile tahribatlı ve tahribatsız bitmiş ürün doğrulaması yapılmaktadır

 

KALİBRASYON

Tüm test ekipman ve cihazlarının kalibrasyonları dokümante edilen bir kalibrasyon planı çerçevesinde, kuruluş içinde uluslararası geçerliliği olan kalibrasyon kuruluşları tarafından periodik olarak gerçekleştirilir.