İnsan Kaynakları Misyonumuz

Dönmez Debriyaj insan kaynakları yönetiminin hedefi, firma vizyonunu destekleyecek İK stratejilerini geliştirmek ve kurumsal hedeflerimize ulaşmak için gerekli olan insan kaynağının teminini, verimliliğini ve sürekliliğini sağlamaktır.

Bu amaçla, kurum değerlerine ve pozisyonun gereklerine uygun yetenekli işgücünün işe alınmasına, nokta atışı eğitim yatırımları ile yetkinliklerinin ve liderlik becerilerinin geliştirilmesine, motivasyonlarının ve firmaya bağlılıklarının en üst seviyede tutulmasına, hedeflerle yönetim ilkesine ve sürekli / yapıcı geri bildirime dayalı değerlendirme sistemleri ile performanslarının arttırılmasına ve iş güvenliği / çevre bilinçlerinin devamlı taze tutulmasına yönelik sistemler kurar ve işletiriz.