İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikamız

Tüm faaliyetlerimiz sırasında paylaştığımız çevreyi, doğal kaynakları, çalışanlarımızın ve yakın toplumun sağlığını ve güvenliğini korumak temel amacımızdır. Temel amacımız çerçevesinde önceliklerimiz:

  • İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ile ilgili yasa ve yönetmelik gerekliliklerini yerine getirmek.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ile ilgili hissedarlarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun taleplerini yerine getirmek.
  • Doğayı korumak için, tüm faaliyetlerimizin çevreye yaptığı olumsuz etkileri sürekli olarak azaltmak.
  • Çalışanlarımızın; çalışma koşullarını sürekli olarak iyileştirmek için kazalara ve meslek hastalıklarına karşı sağlık ve iş güvenliği konularında bilinçlendirmek ve eğitmek.
  • Öncelikle, hammadde, enerji ve su olmak üzere doğal kaynakların kullanımını sürekli olarak azaltmak ve en verimli şekilde kullanmak;
  • Firmamız ile iş ilişkisi içinde olan tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve onların çalışanlarını, ziyaretçilerimizi bilinçlendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre risklerine karsı korumak;