POLİTİKALARIMIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ile ilgili yasa ve yönetmelik gerekliliklerini yerine getirmek.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKALARIMIZ

Dönmez Debriyaj, tüm faaliyetlerinde çevreyi, doğal kaynakları, çalışanlarını, yakın toplumların sağlığını ve güvenliğini korumayı temel ilkeleri haline getirmiştir. Bu hususta önceliklerimiz

 

Olası kazalar ve meslek hastalıklarına karşı iş güvenliği, çalışan sağlığının korunması konularında iyileştirmeler yaparak, eğitimlerle ve tecrübe aktarımlarıyla bilinçlendirerek, çalışma şartlarını verimli hale getirmek

 

Hammadde, enerji ve su gibi doğal kaynaklar hakkında duyarlı davranarak, bu kaynakların kullanımını en verimli ve mümkün olan en az seviyede tutmak

 

Firmamız ile iş ilişkisi içinde olan tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve onların çalışanlarını, ziyaretçilerimizi bilinçlendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre risklerine karsı korumak

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ile ilgili hissedarlarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun taleplerini yerine getirmek

Doğayı korumak için, tüm faaliyetlerimizin çevreye yaptığı olumsuz etkileri sürekli olarak azaltmak

MİSYONUMUZ

Müşteri beklentilerini, yetkin insan kaynağımız ve diğer paydaşlarımız ile karşılar, teknolojik ve yenilikçi yaklaşım ile dünya çapında rekabetçi ürünler tasarlar, üretir ve pazarlarız

 

VİZYONUMUZ

Kendimizi, markamızı tüm dünyada zirveye taşımaya adıyoruz

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kaynaklarımızı etkin, verimli ve çevreye duyarlı kullanarak, Uluslar arası kalite standartlarına uygun ürün ve hizmet üreterek, Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli geliştirerek, İç ve dış müşteri memnuniyetinin sürekliliğini güvence altına almaktır.

 

Hem şirketimize ait, hem de iş süreçlerimiz kapsamında paydaşlarımız tarafından bizimle paylaşılan bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak.

BGYS POLİTİKAMIZ

Bilgi varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri; tanımlamayı, değerlendirmeyi, ortadan kaldırmayı ve sürekli iyileştirmek.

“Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik ve Sürdürülebilirlik” ilkeleri doğrultusunda bilgi varlıklarımızı yönetmeyi ve süreç performanslarını ölçmek.

Kapsam dâhilindeki tüm iş süreçlerimiz ve faaliyetlerimizde, bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek kesintileri en aza indirmek.

Gerçek ya da olası tüm ihlalleri rapor etmek, ihlale sebep olan uygunsuzlukları tespit ve tekrarını engelleyici önlemleri almak.

Bilgi güvenliği bilincini sağlamak ve arttırmak için tüm ilişkili süreç sahiplerine ve çalışanlarına gerekli ve nitelikli eğitimleri sağlamak.

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal şartlara, mevcut standartlara ve 3. taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan anlaşmalara göre BGYS faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi, amaç ediniriz.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Müşterilerimizin memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak amacı ile müşteri memnuniyeti faaliyetlerimiz dökümante edilmiştir. Müşteri taleplerinin karşılanması için müşterilerimiz yerlerinde ziyaret edilerek, kendilerine teknik destek verilir. Müşteri şikayetlerinin giderilmesi, önlenmesi ve geri bildirim süresinin kısa olması faaliyetlerimizin temel hedefidir.

GİRİŞ KALİTE KONTROLÜ

Ürün kalitesinin temel parametrelerinden biri olan malzeme kalitesi önemli kriterlerimizdendir.
Boyutsal, görsel ve fonkisyonel performansının uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla, tedarik edilen malzeme tesisimize gelişte modern laboratuvar ölçüm ve test ekipmanları ile giriş kalite kontrol işlemine tabi tutulur.

PROSES KONTROLÜ

Kaliteli ürün çıktısı elde etmenin ancak sistematik ve kontrollü bir prosesle olacağı inancındayız. Ekipmanları ve prosesimiz kontrol altında tutmak amacıyla düzenli proses kontrolleri uygularız.

SON KONTROL

Doğru malzeme ve doğru proses ile kaliteli ürünün üretilmesi öncelikli hedefimizdir. Bu nedenle, tüm önlemlere ek olarak, modern ölçüm ve test ekipmanları ile tahribatlı ve tahribatsız bitmiş ürün doğrulaması yapılmaktadır

 

KALİBRASYON

Tüm test ekipman ve cihazlarının kalibrasyonları dokümante edilen bir kalibrasyon planı çerçevesinde, kuruluş içinde uluslararası geçerliliği olan kalibrasyon kuruluşları tarafından periodik olarak gerçekleştirilir.