Politikalarımız | Dönmez Debriyaj
POLİTİKALARIMIZ

Çalışanlarımızı iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini değerlendirmek ve riskleri ortadan kaldıracak tedbirler almak.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKALARIMIZ

Tüm faaliyetlerimiz sırasında paylaştığımız çevreyi, doğal kaynakları, çalışanlarımızın ve yakın toplumun sağlığını ve güvenliğini korumak temel amacımızdır. Temel amacımız çerçevesinde önceliklerimiz:

 

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ile ilgili hissedarlarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun taleplerini yerine getirmek. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ile ilgili yasa ve yönetmelik gerekliliklerini yerine getirmek.

 

Çalışanlarımızın çalışma koşullarını sürekli olarak iyileştirmek için kazalara ve meslek hastalıklarına karşı sağlık ve iş güvenliği konularında bilinçlendirmek ve eğitmek.

 

Firmamız ile iş ilişkisi içinde olan tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve onların çalışanlarını, ziyaretçilerimizi bilinçlendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre risklerine karsı korumak

Doğayı korumak için, tüm faaliyetlerimizin çevreye yaptığı olumsuz etkileri sürekli olarak azaltmak ve çevre kirliliğini önleyici tedbirler almak. Öncelikle, hammadde, enerji ve su olmak üzere doğal kaynakların kullanımını sürekli olarak azaltmak ve en verimli şekilde kullanmak;

Tüm çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımı ile Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemimizi düzenli bir şekilde gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

MİSYONUMUZ

Müşteri beklentilerini, yetkin insan kaynağımız ve diğer paydaşlarımız ile karşılar, teknolojik ve yenilikçi yaklaşım ile dünya çapında rekabetçi ürünler tasarlar, üretir ve pazarlarız

 

VİZYONUMUZ

Kendimizi, markamızı tüm dünyada zirveye taşımaya adıyoruz

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kaynaklarımızı etkin, verimli ve çevreye duyarlı kullanarak, Uluslar arası kalite standartlarına uygun ürün ve hizmet üreterek, Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli geliştirerek, İç ve dış müşteri memnuniyetinin sürekliliğini güvence altına almaktır.

 

Hem şirketimize ait, hem de iş süreçlerimiz kapsamında paydaşlarımız tarafından bizimle paylaşılan bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak.

BGYS POLİTİKAMIZ

Bilgi varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri; tanımlamayı, değerlendirmeyi, ortadan kaldırmayı ve sürekli iyileştirmek.

“Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik ve Sürdürülebilirlik” ilkeleri doğrultusunda bilgi varlıklarımızı yönetmeyi ve süreç performanslarını ölçmek.

Kapsam dâhilindeki tüm iş süreçlerimiz ve faaliyetlerimizde, bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek kesintileri en aza indirmek.

Gerçek ya da olası tüm ihlalleri rapor etmek, ihlale sebep olan uygunsuzlukları tespit ve tekrarını engelleyici önlemleri almak.

Bilgi güvenliği bilincini sağlamak ve arttırmak için tüm ilişkili süreç sahiplerine ve çalışanlarına gerekli ve nitelikli eğitimleri sağlamak.

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal şartlara, mevcut standartlara ve 3. taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan anlaşmalara göre BGYS faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi, amaç ediniriz.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Müşterilerimizin memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak amacı ile müşteri memnuniyeti faaliyetlerimiz dökümante edilmiştir. Müşteri taleplerinin karşılanması için müşterilerimiz yerlerinde ziyaret edilerek, kendilerine teknik destek verilir. Müşteri şikayetlerinin giderilmesi, önlenmesi ve geri bildirim süresinin kısa olması faaliyetlerimizin temel hedefidir.

GİRİŞ KALİTE KONTROLÜ

Ürün kalitesinin temel parametrelerinden biri olan malzeme kalitesi önemli kriterlerimizdendir.
Boyutsal, görsel ve fonkisyonel performansının uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla, tedarik edilen malzeme tesisimize gelişte modern laboratuvar ölçüm ve test ekipmanları ile giriş kalite kontrol işlemine tabi tutulur.

PROSES KONTROLÜ

Kaliteli ürün çıktısı elde etmenin ancak sistematik ve kontrollü bir prosesle olacağı inancındayız. Ekipmanları ve prosesimiz kontrol altında tutmak amacıyla düzenli proses kontrolleri uygularız.

SON KONTROL

Doğru malzeme ve doğru proses ile kaliteli ürünün üretilmesi öncelikli hedefimizdir. Bu nedenle, tüm önlemlere ek olarak, modern ölçüm ve test ekipmanları ile tahribatlı ve tahribatsız bitmiş ürün doğrulaması yapılmaktadır

 

KALİBRASYON

Tüm test ekipman ve cihazlarının kalibrasyonları dokümante edilen bir kalibrasyon planı çerçevesinde, kuruluş içinde uluslararası geçerliliği olan kalibrasyon kuruluşları tarafından periodik olarak gerçekleştirilir.